Ö- och skärgårdsturism under pandemin: Halvtidsrapport och Slutrapport

Report

Rytkönen, P., Merouani, Y., Box, M. & Larsson Segerlind, T. (2021). Ö- och skärgårdsturism under pandemin: Halvtidsrapport. Working paper 2021:2. ISSN 1404-1480.

Published

September 28, 2022

ABSTRACT: Ö-samhällen kan rimligtvis antas vara extra sårbara för extern påverkan, inte minst av en sådan chock som utgjorts av Covid-19-pandemin. Dessa rapport bygger på undersökningar som genomförts inom projektet Ö- och skärgårdsturism under pandemin, och innefattar bland annat fokusgrupper och intervjuer med företagare och representanter från en mängd svenska ö- och skärgårdsföreningar.

Keywords: Ö-samhällen • Svenska öar • Covid-19 • pandemin • skärgårdsturism

Halvtidsrapport: PDF | Slutrapport: PDF